Giải pháp

Các giải pháp và công nghệ tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu cần cho Artemia

Nhiều năm qua, chúng tôi đã phát triển công nghệ và các dụng cụ để ấp và thu hoạch Artemia.

Các dịch vụ

Nuôi trồng thủy sản chỉ có thể thành công khi kiến ​​thức và ý chí kinh doanh gặp nhau, vì vậy đối với chúng tôi, việc tạo ra và áp dụng kiến ​​thức chỉ có ý nghĩa nếu những kiến thức này được chia sẻ. Các cải tiến và công nghệ mới của chúng tôi được thành lập trên cơ sở nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng.

Bằng cách thúc đẩy sự hợp tác bền vững với các đối tác và giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng cũng như các bên liên quan, chúng tôi đã đưa được những cải tiến này vào ứng dụng thực tế.

Bạn có cần tư vấn kỹ thuật?

Chúng tôi quyết tâm đặt ra các thực tiễn tốt nhất cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nghiêm túc tìm kiếm để giúp khách hàng tối đa hóa hiệu quả và hỗ trợ việc đưa quyết định có tính thương mại/vận hành. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm phong phú của chúng tôi, thông qua công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm thâm niên.

Bạn có phải là tư vấn viên?

Chúng tôi chia sẻ các báo cáo khoa học, dữ liệu, thông tin về sản phẩm và công nghệ cho các tư vấn viên. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi cụ thể mà bạn đặt ra và có thể làm cầu nối cho bạn với một trong các chuyên gia nội bộ của chúng tôi hoặc giới thiệu bạn các đối tác khác.

Tìm kiếm hợp tác với chúng tôi?

Hiện diện tại 27 quốc gia trên thế giới, chúng tôi tin rằng sự hợp tác là vô cùng quan trọng đối với ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi luôn cởi mở với các quan hệ đối tác mới và mong nhận được phản hồi. Chúng ta đang chia sẻ và Cùng nhau Phát triển Ngành công nghiệp Nuôi trồng thủy sản.

Chia sẻ kiến ​​thức

Cộng tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên toàn thế giới, chúng tôi đã và đang chứng kiến nhiều câu chuyện thành công. Từ Indonesia đến Ecuador, chúng tôi chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ với bạn.

Biết thêm thông tin về Lịch sử Phát triển các dự án tại web site chính thức www.inveaquaculture.com

ECUADOR
INDONESIA
TURKEY
VIỆT NAM